PRIBATUTASUN POLITIKA

PRIBATUTASUN POLITIKA

Jarraian, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 13. artikuluan ezarritako informazio-betebeharra garatzen da, Erronkaribarko Batzorde Nagusian egindako tratamendu-erregistroei dagokienez.
Pribatutasun-abisuaren bidez, herritarrei, datu pertsonalen datu pertsonalen titularrei, beren datuen tratamenduari buruzko alderdi espezifikoen berri ematen diegu; tratamenduen helburuak, dagozkien eskubideak baliatzeko harremanetarako datuak, informazioa gordetzeko epeak, datuen tratamendurako legitimatzen gaituen araua eta egindako datu-komunikazioak, besteak beste.

INFORMAZIO OROKORRA

DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA
• Nortasuna: Erronkaribarko Batzorde Nagusia
• Posta helbidea: Julián Gayarre, 5 (31415, Erronkari)
• Telefonoa: 948 47 50 35 – 613 24 50 84
• Datuen babeserako ordezkaria: juntageneral@vallederoncal.es
• Posta elektronikoa: juntageneral@vallederoncal.es

 

ADINGABEAK

Erronkaribarko Batzorde Nagusiak ez die baimenik ematen 14 urtetik beherakoei beren datu pertsonalak emateko, dela zerbitzuak eskatzeko gaitutako web inprimakiak betez, dela harremanetarako formularioen bidez, dela mezu elektronikoak bidaliz.
Beraz, bitarteko horiek erabiliz datu pertsonalak ematen dituztenek formalki adierazten dute 14 urtetik gorakoak direla edo, bestela, aitaren/amaren eta/edo legezko tutoreen baimena dutela.

 

WEBGUNEAN DAUDEN IRUDIAK

Erronkaribarko Batzorde Nagusiak, webgunearen bidez, herritarren parte-hartzea dakarten ekitaldi, jarduera eta abarri buruzko informazioa eskaintzen du. Batzuetan, emandako informazioarekin batera, identifikatutako edo identifikatzeko moduko pertsonak agertzen diren argazkiak edo bideoak aurkezten dira.
Erabiltzaileak argazki hauetakoren batean bere burua ezagutzen badu eta bertan agertu nahi ez badu, mesedez, juntageneral@vallederoncal.es helbide elektronikoaren bidez jakinaraziko digu, eta agertzen den irudia edo bideoa dagoen webgunearen atala erreferentziatuta. 14 urtetik beherakoen kasuan, eskaera aitak, amak edo legezko tutoreak egin behar du.

 

ESKUBIDEAK

Datuen babesari buruzko araudiak hainbat eskubide ematen dizkie interesdunei edo datuen titularrei, webgunearen erabiltzaileei edo Erronkaribarko Batzorde Nagusiaren sare sozialen profilen erabiltzaileei.
Hauek dira interesdunen eskubideak:
• Datuak eskuratzeko eskubidea: zure datuak tratatzen ari ote diren, egiten ari zaren tratamenduaren helburua, dagokion datu-kategoriak, hartzaileak edo hartzaile-kategoriak, datuak gordetzeko epea eta jatorria.
• Zuzentzeko eskubidea: datu pertsonal oker edo osatugabeen zuzenketa lortzeko eskubidea.
• Ezabatzeko eskubidea: datuak ezabatzeko eskubidea, honako kasu hauetan:
o Datuak bildu ziren helbururako beharrezkoak ez direnean.
o Horien titularrak baimena kentzen duenean.
o Interesdunak tratamenduaren aurka egiten duenean.
o Legezko betebehar bat betetzeko ezabatu behar direnean.
o Datuak informazioaren gizarteko zerbitzu baten bidez lortu direnean, 8 Datuen Babesari buruzko Europako Erregelamenduaren 1. atala.
• Aurka egiteko eskubidea: arduradunak bere datuak tratatzearen aurka egiteko eskubidea. Eskubide hori ez da erabatekoa, eta horrek esan nahi du arduradunak datuak tratatzen jarraitu ahal izango duela, baldin eta interesdunaren interes, eskubide edo erreklamazioen formulazio, egikaritza eta defentsaren gainetik dauden arrazoi legitimoak froga baditzake.
• Mugatzeko eskubidea: datuen tratamendua mugatzeko eskubidea, honako kasu hauetan:
o Interesdunak datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen duenean, enpresak datuon zehaztasuna egiaztatu ahal izateko epe batez.
o Tratamendua legez kontrakoa denean eta interesduna datuak ezabatzearen aurka dagoenean.
o Enpresak jada datuak ez baditu behar jaso ziren helburuetarako, baina interesdunak erreklamazioak egiteko, gauzatzeko edo defendatzeko behar baditu.
o Interesdunak tratamenduaren aurka egin duenean, enpresaren arrazoi legitimoak interesdunaren arrazoien gainetik dauden ala ez egiaztatzen den bitartean.
• Kontrol-agintaritza eskudunaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, Jorge Juan, 6, 28001 (Madril) edo www.agpd.es egoitza elektronikoaren bidez.

Interesdunek aipatutako eskubideak erabili ahal izango dituzte, Erronkaribarko Batzorde Nagusira edo juntageneral@vallederoncal.es helbidera zuzenduz.

 

DATUEN HELBURUA, LEGITIMAZIOA, HARTZAILEAK ETA KONTSERBATZEKO EPEA

Erronkaribarko Batzorde Nagusiak herritarrei jakinarazi nahi die zertarako erabiliko dituen bildutako datu pertsonalak, zertan oinarritzen den datu pertsonalak tratatu ahal izateko, eta ea hirugarren entitate eta erakundeei jakinaraziko zaizkien, informazioa gordeko duen epe gisa. Informazio guztia Tratamendu Jardueren Erregistroetan dago jasota.
Erronkaribarko Batzorde Nagusiak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren, Administrazio Elektronikoaren eremuan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duenaren, II. eranskinaren (segurtasun-neurriak) arabera aplikatutako neurri teknikoak eta antolamendukoak dira, eta segurtasun-politikan eta erantsitako prozeduretan deskribatuta daude.
Tratamendu-jardueren erregistroa: https://jgvallederoncal.sedelectronica.es/info.0

Azken eguneratzea: 2024ko Otsaila.

 

 

 

TRATAMENDU-JARDUEREN ERREGISTROA – GARDENTASUNAREN ATARIA
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduarekin eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrarekin bat etorriz, 2018ko maiatzaren 25ean, eta Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 5/2018 Legearen (Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoaren azken xedapenetako hamaikagarrenak aldatua) 6-bis artikuluan xedatutakoaren arabera, Erronkariko Ibarreko Batzarraren Tratamendu Jardueren Erregistroa argitaratzen da, aipatutako lege organikoaren 31. artikulua aplikatuz.
ERRONKARIBARKO BATZORDE NAGUSIA TRATAMENDUAREN ARDURADUNA DEN TRATAMENDU-JARDUERAK
LANGILEEN/UDAL ENPLEGATUEN KUDEAKETA
ENPLEGU PUBLIKORAKO DEIALDIA
ESPEDIENTEEN KUDEAKETA
KONTABILITATEKO KUDEAKETA EKONOMIKOA
SARRERA- ETA IRTEERA-ERREGISTROA
AKTAK ETA ERABAKIAK
EUSKARA
HAUR-ESKOLAKO ADMINISTRAZIO-KUDEAKETA
ADINGABEENTZAKO ARRETA HAUR ESKOLAN
HARRERA-PROGRAMA
AUTOBALIOESPEN-PROGRAMA
GIZARTERATZEKO PROGRAMA
HAURRAK ETA FAMILIA ZAINTZEKO PROGRAMA
HITZORDUAK